Email: info@anhsaoviet.com.vn - anhsaovietme@gmail.com

0868 207 999 - 0913 668 139

Close

Dịch vụ cho thuê trang, thiết bị hỗ trợ sự kiện

Dịch vụ sự kiện, trang trí sự kiện, cho thuê nhân sự, trang thiết bị sự kiện trong và ngoài Tp. Dalat, Lâm Đồng. (cho thuê nhà bạt, dù, âm thanh, ánh sáng, sân khấu, bàn, ghế, PG, MC, ca sĩ, vũ đoàn sự kiện …)